Almanakken.nl.

Website Almanakken.nl

Almanakken.nl is de specialist in almanakken, jaarboeken, agenda’s, magazines en scripties en heeft een focus op de studie- en studentenverenigingen. Hierbij hoort natuurlijk een opvallende huisstijl en een sprankelende website bij. Voor Almanakken.nl is een Drupal website ontwikkeld waarin de felle kleuren oranje en roze zijn verwerkt.

De website van Almanakken.nl geeft informatie over de organisatie en de verschillende mogelijkheden en geeft hiernaast de mogelijkheid om eenvoudig een offerte aan te vragen. Verder dient de website van Almanakken.nl als online handboek voor de studie-en studentenverenigingen. Er is een help-pagina ontwikkeld waarin verschillende artikelen en een begrippenlijst op zijn geplaatst.

Op marketinggebied is een marketingplan opgesteld om effectief in te zetten. Hierbij zijn offline marketing, online marketing, e-mailmarketing en social media belangrijke speerpunten welke crossmediaal worden ingezet.